Thursday, July 17, 2008

"गाबीत"


एक गाबीत खुप दिवसांपासुन
जाळ विणतोय सतत
हजारो लाखों माश्यांचा जिव अडकवायला.
ते जाळ समुद्रात टाकलं की,
त्या जाळ्यात लाखों रुपयें अडकणारं हमखास....
एक जाळ त्याच्या हातुन नकळतं
विणलं जातयं...
ते जाळं आयुष्यावर पडलं की,
श्वास आपोआपचं अडकणारं
स्वतःहून विणलेल्या जाळ्यात....
त्या जाळ्यात त्याचा जिव तडफडत राहिलं
लाखों रुपयांच्या जाळ्यात श्वास घेण्यासाठी....!

No comments: